Parodos kuratorius Šlipas menas Lietuva
ADAM-EVA 2018
Tarptautinė meno bienalė
2018 01 10 - 2018 02 28
ADAM - EVA 2018
Tarptautinė meno bienalė Adam - Eva 2018 
Parodoje dalyvauja 5 šalių menininkai. Rusija, Ukraina, Belgija, Indija ir Lietuva. Parodoje pristatomi paveikslai ir vitražas, skulptūra, fotografija, knygos meno ir kinetinės skulptūros darbai. Paroda unikali tuom, jog visi meninin kai sukūrė darbus skirtus ADAM -EVA temai. Visi menini kai savaip suprato kŪrybinę užduoti ir savaip interpretavo vieną gražiausių žmonijos atsiradimo legendų.
Parodos kuratorius Šlipas menas Lietuva

Darbai