Eglė Butkutė
Eglės Butkutės tapybos darbų paroda
Tapybos paroda
2018 04 26 - 2018 06 01

Savo darbuose paliečiu tokias problemas kaip autentiškumo ir asmenybės nykimas, savęs kaip individo
suvokimo sudėtingumas. Savo tapyba kalbu apie laisvę būti kitokiu. Mano motyvai atsiskleidžia kūno
kultūros salės vaizduose, kuriuos renkuosi dėl asmeninių potyrių ir siekio iš jų išsilaisvinti.
Prisiminimai apie tą vietą, kur šokau per ožį, darydavau kūlverstį ar kabodavau ant skersinio, lėmė šių
idėjų atsiradimą. Salės, pilnos vaikų. Žemų, aukštų, kresnų ir akiniuotų, paliegusių ir energingų – visi

Praėjusios parodos

2018 03 13 - 2018 04 30 - FOTOGRAFIJOS DARBŲ PARODA - Rūta Andre ir Vytautas Daraškevičius
2018 01 10 - 2018 02 28 - ADAM-EVA 2018 - Parodos kuratorius Šlipas menas Lietuva
2017 09 14 - 2017 11 02 - Tapybos paroda "Atskiras ir susijęs" - IEVA SKAURONĖ
2017 05 11 - 2017 08 31 - Laiko tėkmėje - Gražinos ir Valentino Ajauskų paroda